אמנת שירות

כללי

קבוצת חוסן ביטוח ופיננסים, מתכבדת להציג את אמנת השרות ללקוחותיה.
אנו מאמינים כי השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו הוא בין הגורמים החשובים  ביותר אשר יוצרים נאמנות וקשר אמיתי ,כנה  וארוך טווח בין החברה ללקוחותיה.

אנו בקבוצת חוסן, הצבנו בפנינו כמטרה מרכזית, לפעול לטיפוח השירות האיכותי והמיטבי ביותר ללקוחות באמצעות ערכים מובילים של: אחריות, מקצוענות, נגישות, זמינות וכבוד הדדי.

עקרונות

העקרונות המנחים את קבוצת חוסן במתן שירות ללקוחותיה:

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת אותך, הלקוח, במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות, אובייקטיביות ונגישות, הוא אשר יוצר כנות נאמנות וקשר ארוך טווח.

אנו מתחייבים לעבוד בהתאם לערכי החברה ולהעניק את השירות המקצועי הטוב ביותר, ברמה הגבוהה ביותר, במהירות, יעילות וסובלנות ותוך שיפור מתמיד, לזהות ולהבין את צרכיו ורצונותיו של כל לקוח ולהציע מענה מדויק יעיל מהיר ומקצועי ולנהוג כלפי כל לקוחותינו ביחס של כבוד, בהגינות ותוך כיבוד פרטיותכם.

לתת מענה ענייני לבקשות לקבל עותק או צילום מכל אישור או מסמך מבעל הרישיון או מגוף מוסדי, וכן להעביר את בקשות הלקוח אל הגוף המוסדי לביצוע פעולות, והכל תוך לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מפניית הלקוח ומבלי לגרוע מהוראות אחרות לאותו עניין.

אנו מתחייבים לשמור על רמה מקצועית גבוהה ולהתעדכן באופן שוטף בהתאם לשינויים ברגולציה ולחידושים בעולם הביטוח, הפנסיה וההשקעות.

זמינות

חוסן תפעל לעדכן את לקוחותיה לגבי אופן קבלת השירות ממנה, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדה.

אנו מתחייבים להעמיד לרשות לקוחותינו מגוון אמצעי התקשרות: דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט של החברה, צ'אט, פקס, דואר, מענה אנושי טלפוני או פגישה אישית.

חוסן תיתן מענה מתאים לצרכי הלקוח, במהירות האפשרית ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמה פגישה או התייעצות טלפונית. למעט לקוחות הנמצאים תחת הסכם שכר טרחה שוטף, בו הוראות ההסכם מחייבות את חוסן.

חוסן תתן מענה ענייני לבקשות לקבל עותק או צילום מכל אישור או מסמך מבעל הרישיון או מגוף מוסדי, וכן להעביר את בקשות הלקוח אל הגוף המוסדי לביצוע פעולות, והכל תוך לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מפניית הלקוח ומבלי לגרוע

מהוראות אחרות לאותו עניין.

חוסן תעניק מענה ענייני תוך 48 שעות לבקשת הלקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, לבקשת הלקוח, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

חוסן תמסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותה על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

חוסן תמסור ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ותביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה מול חברת הביטוח.

כל לקוח יטופל בצורה מקצועית ונטולת אינטרסים זרים, תוך הקפדה על איכות השירות ומחירו, תוך שליחת המסמכים הקשורים לרבות העתקי טפסים,מסלול ההנחות, התפתחות פרמיה ועוד.. כל זאת במייל.

ערוצי תקשורת

נשמח לעמוד לשירותכם במגוון ערוצי תקשורת, תוך שמירה על מדדים של איכות ומצוינות, להלן האפשרויות העומדות בפניכם על מנת ליצור עימנו קשר:

אנו זמינים למענה טלפוני: 072-2400042
בימים א'-ה' בין השעות 17:30 – 09:00
כולל מענה טלפוני לשעת חירום הזמין עבורכם מעבר לשעות פעילות המשרד.

אתר אינטרנט של החברה, הזמין לרשותכם 24 שעות ביממה, לקבלת מידע ושירותים במגוון נושאים ופנייה באמצעות טופסי צור קשר בכל נושא.

פקס: 153722447155

דואר אלקטרוני: INFO@HOSENGROUP.CO.IL

אתר העסק : WWW.HOSENGROUP.CO.IL

דף הפייסבוק שלנו: 
באמצעותו תוכלו להישאר מעודכנים בכל הדברים החשובים.

שליחות הודעת WhatsApp למספר 050-464-0616

*אמנת שירות זו הינה הצהרת כוונות כללית של קבוצת חוסן פיננסים וביטוח- בן משה תומר (להלן: "הסוכן") ואינה מחייבת אותו או מהווה התחייבות חוזית ו/או הסכמית כלפי צד כלשהו. הסוכן לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על האמור לעיל. הפעולות המפורטות באמנה ייושמו ויפורשו על ידי הסוכן לפי מיטב שיפוטו, הבנתו ושיקול דעתו הבלעדי. הסוכן זכאי לעדכן את אמנת השירות, מעת לעת, לפי שיקול דעתו.

אמנת שירות תמונה