ניצול הטבות מס והפקדות סוף שנה

החל מ-2008 מעסיקים מחויבים להפקיד לקרן פנסיה או לחיסכון פנסיוני אחר עבור עובדיהם. חובה זו קיימת גם עבור עצמאים המחויבים להפקיד לחיסכון פנסיוני כבר מ-2017. בשני המקרים נקבעו סכומי מינימום ולצידם סכומי מקסימום שעל הפקדתם ניתן לקבל הטבת מס. עודכנו התקרות לשנת 2024 !

שכיר בעל שליטה או עצמאי?

מהיום יש מי ששומר עליכם, וזו על מנת שתהנו מכל הטבות המס שאתם זכאים להם.

כל תיק ביטוח של עצמאי או שכיר בעל שליטה המגיע אל שולחני לבדיקה, עובר בין השאר גם בדיקת תקינות ההפקדות לקופות.

לאורך השנים בעבודה מול שכירים ועצמאים וכבעל עסק בעצמי נתקלתי בהמון מקרים בהם עצמאים ובעלי חברות אינם מפקידים באופן תקין לכל מוצר וזאת על אף שיש להם רואה חשבון המייצג אותם.

מצד אחד חשוב לוודא שהלקוח לא מפסיד הטבת מס על ידי הפקדת חסר ומצד שני אנחנו רוצים לוודא שהוא אינו מפקיד מעל לתקרת המס שכן הפקדה מעבר לתקרה אינה מוכרת לצורכי מס ובדרך כלל מיותרת, וישנם דרכים רבות ומגוונות להפקיד לחסכון .

במסגרת שיטת 'סוכן נאמן לקוח', בין היתר  אנו מבצעים פנייה מסודרת, כחודשיים לפני תום השנה, לבדיקת ההכנסות בפועל אל מול ההפקדות על מנת לוודא תקינות ולהגיב, במידת הצורך, עוד בתוך שנת המס כשיש צורך להשלים הפקדות.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ועניין גם בנושא זה

תקרת ההפקדות לקרן השתלמות וקרן הפנסיה לעצמאים לשנת 2024

הפקדה מירבית הכנסה מירבית תקרת הפקדה לצורך הטבות מס תקרה לצורך פטור ממס רווח הון
קרן השתלמות 4.5% 284,000 ש"ח 12,780 ש"ח – טרם פורסם 20,520 ש"ח
קרן פנסיה 16.5% 232,800 ש"ח 38,412 ש"ח

תקרות מס וסכומים מרכזיים לפרישה 2024

תקרת הקצבה המזכה כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנה 9,430 ש"ח
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כפי פיצויים ו- 17% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025 52%
הסכום הפטור מקצבה מזכה אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה 4,903 ש"ח
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2023 הניתן להיוון למי שצבר את סכום הקצבה המזערי 882,648 ש"ח
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח 5,012 ש"ח
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה 104,140 ש"ח

תקרות מס נוספות בחיסכון הפנסיוני לשנת 2024

תקרת הכנסה מזכה לשכיר תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה . 9,700 ש"ח
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח 9,700 ש"ח
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה מי שיש הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 9,400 ש"ח, לפי הנמוך 13,700 ש"ח
עמית מוטב

 

יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק
2,005.76 ש"ח
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי הסכום המירבי שעמית עצמאי שהוא עמית מוטב יכל להפקיד לצורך קבלת הטבות מס. 38,412 ש"ח
תקרת הפיצויים תקרת הפיצויים הפטורה ממס. 13,750 ש"ח
שכר ממוצע במשק

 

שכר ממוצע במשק לשנת 2023 (לאתר ביטוח לאומי)
12,536 ש"ח
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה

 

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. 5,139.76 ש"ח
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק

 

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד. 31,340 ש"ח
תקרת הפקדה לפיצויים
תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 2,908 ש"ח בחודש 39,300 ש"ח – טרם פורסם
הכנסה מירבית לסעיף 47 מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו  אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח 24,250 ש"ח
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה 15,712 ש"ח
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה 79,005 ש"ח
פנסיה חובה 2023: אחוזי הפקדה לפנסיית חובה אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% בחלוקה הבאה:6.00% עובד, 6.50% מעסיק ו- 6% לפיצויים 6.00%,6.50%,6%
פנסיית חובה לעצמאים בשנת 2022 גובה הסכום המירבי אותו נדרשים עצמאים להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק. לחודש:
1,065.56.ש"ח
לשנה
12,786.72 ש"ח

בהצלחה לכולם בשנת 2024!

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ועניין גם בנושא זה

כאן לשירותכם!

השאירו את פרטיכם ונשוב אל פנייתכם בהקדם:

כתובתנו:

בנין בית זילברמינץ, שלם 3, רמת גן

0722400042

פקס

153722447155

Info@hosengroup.co.il

בנסיעתך הקרובה לחו"ל אני מזמין אותך לרכוש ביטוח נסיעות בחברת הראל או פספרטכארד.

בודק...