גילוי נאות

כחלק מגילוי נאות וחלק מחובתי כסוכן אני מתכבד בזאת לעדכנכם כי אני סוכן הביטוח בן משה תומר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי,
 וכמשמעות החוק שחל לגבי ואשר מכוחו ניתן רישיוני זה הנני מעדכן כי, אינני יועץ פנסיוני.
אינני עובד בגוף מוסדי כלשהו , וסוכנות הביטוח שבבעלותי איננה חברת בת של גוף מוסדי כלשהו.

במסגרת רישיוני זה אני קשור בחוזים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אני משווק:

 
קרנות פנסיה
ביטוחי מנהלים
קופות גמל
קרנות השתלמות
קופות גמל להשקעה
הראל
הראל
הראל
הראל
הראל
כלל
 כלל
כלל
כלל
כלל
הפניקס
הפניקס
מור גמל
מור גמל
מור גמל
מגדל
מגדל
אלטשולר שחם
מגדל
מגדל
מנורה
מנורה
מנורה
הפניקס
מנורה
מור גמל
הכשרה
הכשרה
אלטשולר שחם
אלטשולר שחם
מיטב דש
 איילון
מיטב דש
מיטב דש
מיטב דש
אלטשולר שחם
 
אנליסט
אנליסט
אנליסט
 
 
ילין לפידות
ילין לפידות
ילין לפידות
 
 
מגדל
מנורה
הפניקס

 

אינני עוסק בייעוץ ואינני ממליץ לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה,
ושעמם אני בקשרי הפצה וזכאי מהם לתשלומי עמלות.

יש לי זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אני משווק, שכן אני זכאי לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור.

עבור השירותים הבאים ועל פי שיקולי אהיה רשאי לבקש תשלום ובהסכמת לקוח:
פדיונות, בקשות לריכוז ובדיקת תיק ביטוחי פרט, בקשה לעדכון מוטבים, בקשה לשינוי מסלול השקעות, בקשות הלוואה, בקשה להוצאת מסלקה פנסיונית עדכנית וכן בקשות נוספות מטעם הלקוח.